Bác Sĩ House 6 HD - House M.D. - Season 6 2009 HD


House M.D. là 1 series rất hay và giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua các tập, chúng ta cùng team House đến với những căn bệnh quái lạ và kèm theo đó là những cách chữa độc chiêu không kém của bác sĩ House

© 2015 - SSPHIM. All right reserved.